Privacy statement

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons.Indian Funeral gaat dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Indian Funeral is verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens van Indian Funeral website.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt? 

Indian Funeral verwerkt persoonsgegevens in meerdere processen: 

 • Het beoordelen van en het accepteren van u als toekomstige klant
 • Het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten
 • Het afhandelen van vragen en klachten van gebruikers
 • Het geven van persoonsgebonden relevante informatie middels de identificatiewidget op de homepage
 • Het personaliseren van content op onze websites

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Bij het gebruiken van de identificatiewidget op onze websites worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • uitvaartwensen

Bij het invullen van het contactformulier voor vragen of klachten worden de volgende persoonsgegevens van de gebruiker verwerkt, indien deze door de gebruiker worden ingevuld:

 • geslacht
 • voorletters
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • e-mailadres (verplicht)
 • telefoonnummer

Voor de beoordeling en acceptatie van u als toekomstige klant of het afwikkelen en uitvoeren van overeenkomsten, verwerken we tevens:

 • (aanvullende) medische gegevens
 • het IP-adres en kenmerken van de gebruikte software en hardware van het apparaat waarmee de gebruiker de website bezoekt
 • handelingen van de gebruiker (de bezochte websitepagina’s)

Aan wie worden persoonsgegevens verstrekt? 

Er worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt, zonder voorafgaande ondubbelzinnige toestemming van de gebruiker.

Recht van inzage, correctie en recht van verzet 

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u schriftelijk of per e-mail verzoeken uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk of per e-mail verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen wanneer u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.

U kunt Indian Funeral op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur bereiken op het gratis telefoonnummer 010-7518458

Om te kunnen voldoen aan het inzageverzoek zal u gevraagd worden om zich te identificeren. 

Hoe lang bewaart Indian Funeral de betreffende gegevens? 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of waarvoor ze verwerkt worden. Voor sommige gegevens is Indian Funeral vanuit de wet, verplicht om deze gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn wordt dan als uitgangspunt gebruikt. Indian Funeral heeft de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen die gegevens beschermen tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door onbevoegden. 

Gebruik van cookies 

Indian Funeral maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

In het Cookie statement leest u alles over het gebruik van cookies door Indian Funeral . 

Google Analytics 

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Websites van Indian Funeral

Op de websites van Hindoe Uitvaart treft u een aantal links aan naar andere websites. Indian Funeral kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Facebook, Twitter, YouTube en Pinterest 

Op enkele van onze websites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter, YouTube en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, YouTube en Pinterest zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van FacebookTwitterYouTube en Pinterest (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Vragen 

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid?  Neem dan contact op met Indian Funeral .

Wijzigingen

Indian Funeral behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Indian Funeral een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Indian Funeral uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze websites.